Tavaf ‘ın 2. Şavt ‘ında Okunacak Dua

By | 10 Şubat 2014

Tavaf ‘ın 2. Şavt ‘ında Okunacak Dua

şavtın 2.duası

Tavaf ‘ın 2. Şavt ‘ında Okunacak Dua Anlamı

Bismillahi Allahü ekber!

Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım. Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.

Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

Rabbim! Gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Rabbim! Ben kendime zulmettim, beni bağışla. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü noksandan uzaksın. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et.

Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir. Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!