Tag Archives: talak anlami

Talak ile Fesih Arasındaki Farklar Nelerdir?

   Fesih, akit esnasında mevcut olan veya sonradan meydana gelen bir bozuk­luk ve eksiklik sebebiyle nikâh akdinin, selahiyetli şahıs veya makam tarafından bozulması, evlilik ilişkisinin sona erdirilmesidir. Meselâ, eşler arasında evlenme maniinin bulunduğunun anlaşılması veya dengi olmayan biri ile evlenen kadının velisinin fesih hakkını kullanması veya eşlerden birinin irtidat etmesi gibi sebep­lerden ötürü nikâh akdi… Read More »

Talak Nedir?

   Talâk’ın lügat manası “bağı çözmek, serbest bırakmak”tır. Talâk’m ıstılahı manası ise “nikâh bağını belli lafızlarla ortadan kaldırmak” demektir. İslâm hukukunda evlilik hayatını sona erdiren dört sebep vardır: Boşanma, muhala’a, hakimin ayırması ve ölüm. Boşama manasına gelen “talâk” kelimesi, bir fıkıh terimi olarak “belli sözlerle evlilik bağını çözmek, evlilik ilişkisini sona erdirmek” demektir. Tariften anlaşıldığı… Read More »