Tag Archives: müslüman kimdir

Nasıl Müslüman Olunur?

Müslümanın, Allah ve sevgilisi Muhammed (sav)’in her bildirdiğine kayıtsız, şartsız inanması lazımdır. Allah ve Rasulü’nün bildirdiği bütün esaslara can ü gönülden inanmalıdır! En küçük şüphe ve tereddüt göstermeden. Bazı kimseler, “Kur’an’daki ayetlerin bir kıs­mına inanırız, bir kısmına inanmayız” derler. Bu şekilde iman, asla iman olmaz. “Ben aklıma, mantığıma uyan ayetleri kabul ederim, aklıma uymayan ayetleri… Read More »