Tag Archives: mürşid

Dinimizde İlimin Yeri

    El-Hamd-ü lillahi Rabbil-âlemiyn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ Resûlinâ ve Resûlüs-sakaleyni Muhammedi’n ve âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve eshabihi ve ensarihi ve muhibbihi ecma’ın. Ey aslını öğrenmek isteyen! Hakikatte sultan olup, bu âleme üryan gelen ve bu âlemden üryan giden! Bu gidişinde, o üryan haliyle ya ebedî âleme sultan olacak veya ebediyyen üryan kalacak… Read More »