Tag Archives: miraç mucizesi kısaca

Mi’rac Olayı

Kur’ân’ı Kerim’de, miraç mucizesine, biri olayın başıyla diğeri sonraki safhasıyla ilgili olmak üzere iki ayrı yerde şöyle değinilir: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, (Muhammed) kulunu, Mescid-i Haram’dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.” (İsrâ, 17/1) “Sonra yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki, iki yay arası (imkân… Read More »