Tag Archives: ayağa kalkmak ingilizce

Büyükler İçin Ayağa Kalkmak

• Adil yönetici, anne-baba, dindar ve takvâ sahibi insanlar ve değerli insanlar için ayağa kalkmak güzeldir. Bunun dayanağı şu hadistir: Allâh Rasûlü (s.a.v.), Kureyza kabilesi hakkında görüşünü almak için Sa’d b. Mu’âz’a birini gönderdi. Sa‘d b. Mu‘âz, beyaz bir eşek üzerinde geldi. Bunun üzerine Allâh Rasûlü (s.a.v.) “Büyüğünüz için ayağa kalkın” buyurdu. Âişe’nin de (r.a.)… Read More »