Tag Archives: ashabı kehf nerede

Ashab ı Kehf Gençleri

    Kur’ârı-ı Kerîm’de Ashâb-ı Kehf hakkında şöyle denilmektedir: “Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.” Bunlar, kavimlerinin sapıklık içinde olduğunu görüp de onlar gibi olmayı reddeden gençlerdi. Ashâb-ı Kehf, Hz. İsa’nın dini üzere amel eden birkaç genç olup, bunlar kendilerini putlara taptırmak veya öldürmek için takip eden Roma toplumu… Read More »