Sabır İle İlgili Hadis

By | 3 Ocak 2014

Sabır, musibetin ilk geldiği zamanda olmalıdır. Başımıza gelen musibetin üzerinden belli bir süre geçtikten son­ra sabretmek gerçek sabır değildir. Zaman, bir takım şeyleri unutturduğu gibi musibetleri de unutturur veyahut acıları azaltır.

İşte bu sebepledir ki Yüce Peygamberimiz şu hadisi ile beyan etmiştir:

Allah Rasulü, bir gün kabristandan geçer­ken bir kabrin başında feryad ü figan ile ağlayan bir kadına: “Sabret, sabret” buyurdu. Peygambe­rimizi tanımayan kadın: “Aslan gibi oğlun şu top­rağın altında yatsın da sabret seni göreyim” dedi. Allah’ın sevgilisi cevap vermeden yola devam etti.Arkasında gelen peygamberin arkadaşları ka­dına: “O, Allah Rasulü’dür. Ona öyle cevap verilir mi?” dediler. O hanım bir müddet sonra Allah Rasulü’ne gelir, özür beyan eder, artık sabret­tiğini söyler. Allah Rasulü şöyle buyurur:

‘Sabır, (musibetin) ilk geldiği andadır.”

sabır hadisi