Rüyada Ferace Görmek

By | 1 Mayıs 2014

rüyada ferace görmek

Bir kimsenin rüyâsında ferace görmesi, üzüntü ve ke­derden kurtuluşa işârettir. Yâni, rüyâda ferace görmek, gönül ferahlığına kavuşmak ve bolluk işâreti olarak yo­rumlanır.

Ferace demek, üst giysinin adıdır. Özellikle kadınlar giyer, kadın giysisidir. Rüyada ferace görmek, feracenin durum, şekil ve rengine göre de yorum kazanır. Rüyâda ferace görmek renklere göre şöyle yorumlanır;

  •  Rüyâda yeni ve temiz ferace görmek, gönül ferahlığına, in­sanın içindeki genişlik ve rahatlığa işâret ile ve murada ermek, istek ve dileklerin gerçekleşmesine işâret eder.
  •  Rüyâda görülen beyaz ferace, iyiye yorulur, ferahlık ve iyi bir durumda olduğunuza işârettir.
  •  Rüyâda sarı bir ferace gören kimse, hastalıkla karşılaşır, sarı ferâce hastalığa yorumlanır.
  •  Rüyâda görülen kırmızı (al) ferâce, neş’e ve sevinçli bir hal ile tabir olunur.
  •  Rüyâda görülen siyah feracede hal ve durumunuzda düzel­me ve iyilik olacağına işâretle tabir olunur.
  • Rüyâda görülen mavi ferâce erkek görürse, kedere ve sıkın­tıya düşmesi ile yorumlanır. Bu rüyâyı, yani mavi ferâceye kadın görürse, bu kadının ziynet ve süse ereceğine işârettir.