Rüyada Baba Görmek

By | 15 Ocak 2014

rüyada baba görmek

Rüyasında kendi babasını gören kişi, muradına erişir. Maksat ve arzusuna kavuşur veya kavuşacağına, rızkını rahat bir şekilde, bol bol kazanacağına işârettir.

  •  Rüyâ yorumcularına göre, bir insanın gördüğü en hayırlı, en iyi rüyâ, annesini, babasını, dedesini ve akrabalarını uykuda görmesidir.
  •  Bir kimse rüyasında babasını görse, şâyet rüyâyı gören kimse, muhtaç ve ihtiyaç sâhibi biri ise, yani fakir bir kişi ise, ummadığı yerden ona rızık ve maişet gelir ve bir Allâh kulu ona cömertlikte bulunup maddî yardım eder. Ve eğer kaybolmuş bir şeyi varsa, onu bulup yitiğine kavuşur. Ve eğer hastası varsa veya kendisi hasta ise, şifâ bularak iyili­ğe ve sağlığına kavuşur şeklinde yorumlanır.
  •  Bir kimse rüyâsında babasının yüzünün asık ve kederli bir durumda olduğunu görse, onun bu rüyâsı, babasının kendi­sine (oğluna) dargın ve gönlünün kırık olduğuna işârettir. (Bu rüyâyı gören kişi, babasına olan hareketlerinde kendisini kontrol etmelidir. Çünkü gördüğü rüyâ bir uyarı işaretidir.)
  • Bir kimse, ölmüş olan babasını rüyâsında görse, babasının ruhu için fakirlere, yoksullara yardım edeceğine veya et­mesi gerektiğine işârettir.
  •  Rüyâsında babasının evi terkedip gitmiş olduğunu görmek, acı bir haberle karşılaşacağına veya acı bir haber alacağı­na işârettir.
  •  Rüyâsında babasını hastalanmış olarak görmek, rüyâ sâhi- binin çok müsrif hareket ettiğine, savurganlığa, mal ve pa­rasını israf ederek harcadığına işârettir.
  •  Rüyâsında sağ ve hayatta olan babasını ölmüş olarak gör­mek, unutulmuş acıların yeniden ortaya çıkmasına, geç­mişte olan bazı tatsız olayların ve kapanmış acıların yeni­den tazeleneceğine işârettir.
  •  Rüyâsında babasını âileden biriyle kavga ediyormuş olduğu­nu görmek, ayrılığa, âile arasında ayrılık olacağına işârettir
  •   Rüyâda babanızı iyi bir halde görmek, iyiliğe işârettir. Rızık bolluğuna, hastalıktan şifâya, kaybolan eşyanın bulunaca­ğına da işâret vardır.
  • Rüyâsında ölmüş babasını dirilmiş olarak görmek, işlerinin düzelmesine, nimete ve sevince kavuşacağına işârettir.