Kuranı Kerim Dinle

By | 30 Aralık 2014

kuranı-kerim-dinle-Kuranı Kerim dinlemenin fazileti ile ilgili bir çok ayet, hadis ve rivayetler vardır. Kuranı Kerim dinlemek okumaktan daha sevaptır bile diyenler vardır. Kuranı Kerim dinlemenin önemi ile ilgili ayetleri, hadisleri ve tefsirleri sizler için şöyle açıklayabiliriz.

kuranı-kerim-dinleKur’an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farz-ı kifayedir. Sünnetin sevabı, farzın yanında denizde damla bile değildir. Din kitaplarında bildiriliyor ki: Kuranı Kerim dinlemek farz-ı kifayedir. İş gören, uyuyan ve camide namaz kılan veya vaaz veren yanında, yüksek sesle, Kur’an-ı kerim okumaya başlamak günahtır. (Redd-ül-muhtar)

 Kuranı Kerim dinlemek de dinleyene bir çok sevaplar kazandıran bir ibadettir. Cenab-ı Hak A’raf Suresi’nin 204. Ayet-i Kerimesi’nde şöyle buyuruyor: “Kur’ân okunduğu zaman, onu dinleyiniz ve susunuz! Umulur ki, esirgenmiş olursunuz.” Ayet-i Kerime’deki “dinleyiniz” ve “susunuz” emirleri, ister namaz içinde, ister namaz haricinde olsun, Kur’ân-ı Kerim okunurken dinlemenin ve susmanın vacip olduğunu göstermektedir.
Bu ayet-i kerime şu şekilde tefsir edilmiştir: “Çünkü susmak iyi dinlemeye, iyi dinlemek basîrete, basîret iman ve amele, iman ve amel de rahmet ve nimet-i ilahiyeye sebeptir.”
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de: “Ben Kur’ân’ı başkasından dinlemeyi de severim.” buyurmuşlardır.

Kur’andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur.  [İ.Ahmed]

Kur’an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır.  [Deylemi]

Kuranı Kerim dinleyebileceğiniz kaset, cd ve dvd kayıtlarının www.ihvan.com.tr online alış veriş sitesinden temin edebilirsiniz.