İzinsiz Bakmanın Nehyedilmesi

By | 7 Temmuz 2014

 

 

İzinsiz Bakmanın NehyedilmesiEbû Hureyre radıyallâhu anh, Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’den riva­yet ettiğine göre şöyle buyurdu:

“— Eğer bir adam (izinsiz olarak) yukardan aşağı evine bakar da, sen ona bir taş atıp gözünü çıkarırsan, sana bir günah yoktur.”

Açıklama:

Haber vermeksizin ve müsaade almaksızın kasıtlı olarak başkasının kapı aralığından veya evinin penceresinden içeriye bakmak, hisar ve duvar gibi yer­ler üzerinden ev içlerine bakmak haramdır. Bunda hem ev masuniyetini ihlâl vardır, hem de tecessüs, yani başkasının özel hayatını araştırma vardır. Bundan son derece kaçınmak lâzımdır. Yoldan geçerken, araştırma ve kasıt niyyetini ta­şımaksızın bir göz değmesi, suretiyle bakılmasında bir beis yoktur ve bu bir suç sayılmaz.