İnsanları Güldürmek İçin Yalan Söylemek

By | 8 Eylül 2014

hasema

 

kahkaha“Bize Yezid b. Harun haber verip (dedi ki), bize Beliz b. Hâkim, babasın­dan, (O da) dedesinde (naklen) haber verdi ki,” O şöyle dedi:

“Ben Rasûlullah’ı sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyururken işittim:”

“Konuşup da halkı güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun! Onun vay haline, onun vay haline!”