İniş Sırasına Göre Kuran Meali

By | 9 Aralık 2014

iniş sırasına göre Kuran mealiOkuduğumuz Kuran-ı Kerimin düzenlemesi iniş sırasına göre değildir. Hz. Ali’nin tertip etmesine göredir. İniş sırasına göre Kuran mealinin nasıl olduğunu merak edenler olabilir. Bizde iniş sırasına göre Kuran mealini surelerine göre tek tek sıraladık. İniş sırasına göre Kuran meali sırası şu şekildedir;

1. ALAK SURESİ
2. KALEM SURESİ

3. MÜZZEMMİL SURESİ
4. MÜDDESSİR SURESİ
5. FÂTİHA SURESİ
6. TEBBET SURESİ
7. TEKVÎR SURESİ
8. A’LÂ SURESİ
9. LEYL SURESİ
10. FECR SURESİ
11. DUHÂ SURESİ
12. İNŞİRAH SURESİ
13. ASR SURESİ

14. ÂDİYÂT SURESİ
15. KEVSER SURESİ
16. TEKÂSÜR SURESİ
17. MÂÛN SURESİ
18. KÂFİRÛN SURESİ

19. FÎL SURESİ –
20. FELAK SURESİ
21. NÂS SURESİ

22. İHLÂS SURESİ
23. NECM SURESİ

24. ABESE SURESİ
25. KADİR SURESİ

26. ŞEMS SURESİ
27. BÜRÛC SURESİ
28. TÎN SURESİ
29. KUREYŞ SURESİ
30. KAARİA SURESİ
31. KIYÂMET SURESİ
32. HÜMEZE SURESİ
33. MÜRSELÂT SURESİ
34. KAF SURESİ
35. BELED SURESİ
36. TÂRIK SURESİ
37. KAMER SURESİ
38. SÂD SURESİ
39. A’RAF SURESİ
40. CİN SURESİ
41. YÂSÎN SURESİ
42. FURKÂN SURESİ

43. FATIR SURESİ
44. MERYEM SURESİ

45. TÂHÂ SURESİ
46. VÂKIA SURESİ
47. ŞUARA SURESİ
48. NEML SURESİ.
49. KASAS SURESİ

50. İSRÂ SURESİ

51. YÛNUS SURESİ
52. HÛD SURESİ
53. YÛSUF SURESİ
54. HİCR SURESİ
55. EN’ÂM SURESİ
56. SÂFFÂT SURESİ
57. LOKMAN SURESİ
58. SEBE’ SURESİ
59. ZÜMER SURESİ
60. MÜ’MİN SURESİ
61. FUSSİLET SURESİ
62. ŞÛRÂ SURESİ

63. ZUHRUF SURESİ
64. DUHÂN SURESİ

65. CÂSİYE SURESİ
66. AHKAF SURESİ
67. ZÂRİYÂT SURESİ

68. ĞÂŞİYE SURESİ
69. KEHF SURESİ
70. NAHL SURESİ
71. NÛH SURESİ
72. İBRÂHİM SURESİ
73. ENBİYÂ SURESİ
74. MÜ’MİNÛN SURESİ

75. SECDE SURESİ
76. TÛR SURESİ

77. MÜLK SURESİ
78. HÂKKA SURESİ
79. MEÂRİC SURESİ

80. NEBE SURESİ

81. NÂZİÂT SURESİ
82. İNFİTÂR SURESİ
83. İNŞIKAK SURESİ
84. RÛM SURESİ
85. ANKEBÛT SURESİ

86. MUTAFFİFÎN SURESİ
87. RA’D SURESİ

88. HAC SURESİ
89. RAHMÂN SURESİ
90. İNSÂN SURESİ
91. ZİLZÂL SURESİ
92. BAKARA SURESİ
93. ENFÂL SURESİ

94. ÂLİ IMRÂN SURESİ
95. HAŞR SURESİ
96. CUMUA SURESİ
97. AHZÂB SURESİ
98. NİSA SURESİ
99. MUHAMMED SURESİ
100. TALÂK SURESİ

101. BEYYİNE SURESİ
102. NÛR SURESİ
103. MÜNÂFİKÛN SURESİ
104. MÜCÂDİLE SURESİ
105. HUCURÂT SURESİ

106. TAHRÎM SURESİ
107. TEĞÂBÜN SURESİ
108. SAFF SURESİ
109. FETİH SURESİ
110. MÂİDE SURESİ
111. MÜMTEHİNE SURESİ
112. HADÎD SURESİ
113. TEVBE SURESİ
114. NASR SURESİ