İncil’de Peygamberimiz (Sav)

By | 18 Mart 2014

Tevratta Peygamber Efendimiz (sav)’den bahsedildiği gibi İncil’de dePeygamberimiz (Sav)‘den bahsedilmektedir.İncil’de Peygamberimiz (Sav)‘in son peygamber olarak gönderileceği bizzat İsa aleyhisselam sözleri tarafından bize nakledilmiştir.İncil’de Peygamberimiz (Sav) hakkında anlatılanlar şu şekildedir;

İncil'de Peygamberimiz (Sav)

İncîl’de Isâ (Aleyhisselâm)ın şu sözü nakledilmiştir:

“Benim Rabbim’e gitmem sizin için çok hayırlı olacaktır, çünkü ben gitmezsem Fâraklît size gelemez! Ben gittiğim zaman onu size göndereceğim.

O geldiği zaman bilerek yanlış yapanı ha­tâsından sebep kınayacaktır.

Benim çok söyleyeceklerim var ama siz onları kaldıramazsınız. Lâkin Rûhu’l-Hakk (olan Âhir Zaman Peygamberi) size gelince bü­tün hakikatlere sizi o irşad edecektir.

Çünkü o kendi katından konuşmayacak­tır, bilakis vahiy olarak işittiklerini anlata­caktır, tüm ğaybları (gelecekleri) size bildire­cektir ve Rabbime âit olan tüm vasıfları size anlatacaktır.

Eğer beni seviyorsanız bu vasiyetlerimi iyi tutun. Gerçi ben de sizi yetimler olarak bı­rakacak değilim, zîrâ pek yakında tekrar size geleceğim!” (Âlûsî, Rûhu’l-me’âm:28/87)

îsâ (Aleyhisselâm)ın bu sözlerinde geçen “Fâraklît”, ilim ve ihtisas sâhibi olan bazı Hristiyanlar tarafından: “Hamdedici” manasıyla tefsir edilmiştir ki bu, “Ahmed” isminin karşılığıdır.

Artık Allâh her kimin gözlerinden taassup perdesini açarsa, bu “Fâraklît” tâbirinden Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)İn kastedilmiş olduğunu kolayca anlar.

Isâ (Aleyhisselâm)ın, “Kendisinin yakında gelecek olduğu”nu müjdelemesi ise, Deccal’ı öldürmek ve İslâm dînini dünyâya hâkim kılmak Üzere, Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Üm­meti olarak âhir zamanda gökten ineceğinin bir İfâdesidir! (Âlûsî, Rûhu’l-me’ânî:28/87)