İman Nedir

By | 20 Aralık 2013

iman

Allah Teala şöyle buyuruyor:

“İman edip de iyi ameller yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez.”

a. İman Nedir?

İman: İnanmaktır (lügat manası).

b. İslam’da iman ise: Yüce Allah’ın melek vasıtası ile peygamberimize gönderdiği emirlerin hepsine toptan inanmaktır. Kısacası, Allah’a ve Peygamberine iman etmektir. İşte icmalî yani kısacası, toptan imandır. Bir de tafsilî iman var ki; İslam’ın bütün emirlerini tafsilatı ile, delilleri ile öğrenip inanmaktır.

İmanının 6 şartı vardır:

1 -Allah’a iman.

2– Meleklere iman.

3– Kitaplara İman.

4– Peygamberlere iman.

5– Ahiret gününe iman.

6– Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna yani, hayrı, şerri yaratanın Allah olduğuna fakat hayra rızası olduğuna, şerre rızası olmadığına inanmaktır. Bu altı esasa inanmak, yine İslam’ın icmalî, muhtasar (kısa) imanıdır.

iman nedirİman (inanma) kelimesinin manasını çok iyi anlamak lazımdır. Üstünkörü inanmak, iman değildir. Mesela “Ahirete inanıyor musunuz?” diye bazı kimselere sorulduğu zaman: “Eh işte var diyorlar ben de inanıyorum.” derse, bu iman sayılmaz. Yine %99 inanıyorum, %1 tereddüdüm var derse, bu da iman sayılmaz.

“İman, en küçük şüpheyi, tereddüdü kabul etmez.”

 

Yüzde yüz, milyonda milyon, trilyonda trilyon inanıyorum dese, gerçek iman olur. İşte bu sebeple İslam’a giriş kapısı “Keilime-i şehadet”tir. İslam’a “Ben Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed (sav)’in Allah’ın kulu, Peygamber’i olduğuna şehadet ederim” diyerek girilir. “Şehadet ederim” demek, şahitlik ederim (tanıklık ederim) demektir. Yani gözümle görüyormuş gibi iman ediyorum demektir. Mü’min, “Allah ve Rasulü’nün varlığına ve onların bildirdiklerine gö­zümle görüyormuşum gibi inanıyorum” demeli­dir.