Hz.Muhammed’in Peygamber Oluşu

By | 7 Şubat 2014

peygamber oluşu

Hz.Muhammed’in Peygamber Oluşu, kaç yaşında peygamberliğin geldiği nerede geldiği vb.. ayrıntılar berzenci mevlidi şerifinde anlatılmaktadır.Berzenci mevlidi şerifi ve Hz.Muhammed’in Peygamber Oluşu şu şekildedir;

Hz.Muhammed’in Peygamber Oluşu İlim ehli nezdinde en doğru olan kavle göre Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in yaşı kırka erdiğinde Allâh-u Te’âlâ onu bir müjdeci ve uyarıcı olarak âlemlere gönderdi, böylece onları rahmetiyle kuşattı.

Vahiy ilk başta pek açık olan sâdık bir rüya şeklinde başladı, altı ayın tamamlanma­sına kadar böylece devam etti.

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) O dö­nemde ne rüya görüyorsa mutlaka ışığı parlak olan sabahın ziyası gibi meydana geliyordu.

O melek nübüvveti âniden açıkça getir­diğinde Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in beşerî güçleri buna tahammülsüzlük göster­mesin diye, vahyin rüyâ ile başlaması beşerî güçleri alıştırmak için münâsip oldu.

O Sirada Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e tenhâda kalma arzusu çok sevdirildi.

Bu yüzden müteaddid geceler Hira’da ibadette bulunuyordu.

Nihayet hak (olan vahiy) ona orada açıkça geldi, yetişti.

Bu hâdise kadir gecesinin kendisinde bu­lunduğu ramazan-ı şerîf ayının on yedisine denk düşen pazartesi gününde vukû buldu.