Hz.Amine’nin Rüyası

By | 1 Mayıs 2014

Hz.Amine'nin rüyası

Rasulüllâh (Sallâllâhu AIeyhi ve Sellem) in annesi Amine Vâlidemiz (Radıyallâhu Anhâ) şöyle anlat­mıştır: “Ben Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel­lem) oğluma hamile kaldığımı anlamadım, çünkü diğer hamile kadınlar gibi aşermedim ve hiçbir ağırlık hissetmedim. Fakat ne zaman ki hayızdan kesildim işte o zaman hamile olduğumu an­ladım.

Hz.Amine’nin rüyasını kendisi bize şöyle anlatmaktadır; Ben ona hamileyken doğuları ve batıları ay­dınlatan bir nur gördüm. Hattâ Şam şehirlerin­den olan Busrâ’daki köşkleri gördüm.

  • Hamileliğimin birinci ayında uzun boylu bir adam gördüm. O adam bana:

‘Müjde olsun sana! Muhakkak ki sen Rasullerin Efendisi’ne hamile kaldın’ dedi. Ben ona ‘Sen kimsin?’ diye sorunca: ‘Babası Âdem’im’ diye cevap verdi.

  •  Hamileliğinin ikinci ayında Hz.Amine’nin rüyası ;

Birisi bana: ‘Müjde olsun sana! Muhakkak ki sen evvel­kilerin ve âhirkilerin Efendisi’ne hamile kal­dın’ dedi. Ben ona: ‘Sen kimsin?’ diye sorunca: ‘Şîs Nebiyim’ diye cevap verdi.

  • Hamileliğimin üçüncü ayında bir zat bana geldi ve:

‘Müjde olsun sana! Muhakkak ki sen çok değerli olan Peygambere hamile kaldın’ dedi. Ben ona: ‘Sen kimsin?’ diye sorunca: ‘Nûh Ne­biyim’ diye cevap verdi.

  • Hamileliğimin dördüncü ayında bana bir zat geldi ve:

‘Müjde olsun sana! Muhakkak ki sen Şerefli Seyyid’e ve Dürüst Peygamber’e hamile kal­dın’ dedi. Ben ona: ‘Sen kimsin?’ diye sorunca: ‘İdrîs Nebiyim’ diye cevap verdi.

  • Hamileliğimin beşinci ayında birisi bana geldi ve:

‘Müjde olsun sana! Muhakkak ki İnsanların Efendisi’ne hamile kaldın’ dedi. Ben ona ‘Sen kimsin?’ diye sorunca, ‘Hûd Nebiyim’ diye ce­vap verdi.

  • Hamileliğimin altıncı ayında bana birisi gel­di ve:

‘Müjde olsun sana! Muhakkak ki sen Nebiyy-i Hâşimî’yi taşımaktasın’ dedi. Ben ona: ‘Sen kimsin?’ diye sorunca: ‘İbrâhîm Nebiyim’ diye cevap verdi.

  • Hamileliğimin yedinci ayında birisi bana geldi ve:

‘Müjde olsun sana! Muhakkak ki sen Âlem­lerin Rabbi’nin Sevgilisi’ne hamile kaldın’ dedi.

Ben ona: ‘Sen kimsin?’ diye sorunca, ‘İsmâ’îl Nebiyim’ diye cevap verdi.

  • Hamileliğimin sekizinci ayında birisi bana geldi ve:

‘Müjde olsun sana! Muhakkak ki sen Pey­gamberlerin Sonuncusu’na hamile kaldın’ dedi.

Ben ona: ‘Sen kimsin?’ diye sorunca, ‘Mûsâ Nebiyim’ diye cevap verdi.

  • Hamileliğinin dokuzuncu ayında Hz.Amine’nin rüyası

Birisi bana geldi ve: ‘Müjde olsun sana! Muhakkak ki sen Muhammed’e hamile kaldın’ dedi. Ben ona: ‘Sen kimsin?’ diye sorunca: ‘Isâ Nebiyim’ diye cevap verdi.” (Safûrî, nüzhetü’l-mecâlis, 2/73-74)