Halka Halinde Oturan Bir Topluluğun Ortasına Oturmanın Lanetlenmesi

By | 7 Ağustos 2014

hasema

 

zikirHuzeyfe İbni Yemân radıyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem halka teşkil eden bir topluluğun ortasına oturan kimseye lânet etmiştir.

Açıklama:

Yukarıda geçen hadislerde ifade edildiği gibi, bir meclise gelen kimsenin orada oturanlara eziyet vermeden nerede boş yer bulursa oraya oturması gere­kir. Bir oturma halkası teşkil eden kimselerin ortasına geçip oraya oturmak iki bakımdan kötü karşılanır: Birincisi, oraya geçmek için oturanları rahatsız edip, onların aralarından veya omuzlarından atlaması icap eder ki, bu davranışın ya­saklandığını yukarıda görmüştük.

İkincisi de, halkanın ortasına geçip oturan kimse o meclistekilerin birbirle­rinin yüzlerini görmelerine engel olur ve onların aralarına bir nevi perde teşkil etmiş olur ki, bu da oradaki insanlara bir eziyettir. Bu hareketin son derece kötü görülmesinin bir başka sebebi de, böyle bir davranışta bulunan kişinin olgun­laşmamış ruh hali ve ciddiyetsiz kişiliğidir. Bu hareketi, insanları güldürmek için yapmış olabilir ki, bu tip kimselere değer verilmesi hoş karşılanmamıştır. Zira İslâm, eğlence ve şakayı meşruiyet hudutları içinde ve şahsiyet zaafına kapı aç­mayacak şekliyle hoş karşılar ve reddetmez. Bunu