Arafat Vakfesinde Vacib Olan Miktar Ne Kadardır ?

By | 26 Kasım 2014

arafat-vakfesinde-vacib-olan-miktar-ne-kadardırArafat Vakfesinde Vacib Olan Miktar Ne Kadardır ;

Hanefîlere göre arefe günü güneşin zevâlinden güneşin batımına kadar (akşam namazı­nın vakti girinceye kadar) vakfe yapmak vâcibtir.

Buna binâen Arafat’ta vakfe yapan, güneş bat­madan Arafat’tan ayrılırsa bakılır; güneşin batma­sından sonra Arafat’ı geçerse, kendisine bir ceza yoktur.

Çünkü vacibi terketmemiştir. Eğer güneş bat­madan Arafat’ı geçerse, bize göre vacibi terketti- ğinden dolayı ona bir “Dem” vâcib olur.

arafat-vakfesinde-vacib-olan-miktar-ne-kadardır-Nitekim haccın diğer vâciblerinden birini ter- kettiği zaman ona bir “Dem” ceza gerektiği gibi bu da öyledir.

Şayet güneş batmadan ve imam (Halîfenin kendisi veya onun tarafından insanlara vazifelerini yaptırmakla görevlendirilen din adamı) Arafat’tan çıkmadan önce Arafat’a dönerse, sonra da güneş battıktan sonra imamla beraber Arafat’tan çıkarsa dem cezası ondan düşer. Çünkü terkedileni telâfi etmiştir.

Şayet Arafat’a güneş battıktan sonra dönerse, ihtilafsız “Dem” ondan düşmez.

Çünkü güneş o dönmeden önce battığı için, vâcib olan dem cezası üzerine yerleşmiştir, artık dönse de bu cezanın düşme ihtimali olmaz.

Arafat Vakfesinde Vacib Olan Miktar Ne Kadardır