Allah Yolunda Öldürülenler

By | 9 Nisan 2014

 

Ayet: ” Allah yolunda öldürülenleri, ölüler sanma. Hayır, (onlar) diri­dirler. Rabb’leri katında nzıklanmaktadırlar. Allah’ın keremiyle kendile­rine verdiklerinden sevinçli olarak, arkalarında henüz (şehid olup) ken­dilerine yetişemeyenlere de korku olmadığı, onların da üzüntüye uğrama­yacakları müjdesiyle sevinmektedirler. Allah’ın nimeti ve keremiyle ve Allah’ın mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler.”

(Al-i İmran;169, 170, 171)

Allah yolunda öldürülenler ile ilgili Hadis: “Cennete giren hiçbir kimse, dünya üzerindeki her şey kendi­sine verilse bile, dünyaya dönmek istemez. Ancak şehid müstesnadır. O, göreceği ikramdan dolayı tekrar dünyaya dönüp on defa daha öldürül­meyi (şehid olmayı) temenni eder.”

(Buhâıi, Cihâd 6; Müslim, İmâre, 108,109; Neseî, Cihâd 33)

Allah yolunda öldürülenler

Allah yolunda öldürülenler ile ilgili hikâye: “Cennetin Kokusunu Duyuyorum”

Hz. Enes’in (ra) amcası Bedir savaşına katılmamıştı. Bu sebeple: “Peygamber’in (sav) ilk harbinde bulunamadım. Allah, bana Resulü ile beraber bir savaşta bulunmayı nasib ederse, müşriklerle nasıl muharebe edeceğim görülecektir” dedi. Nitekim Uhud harbinde öyle savaştı ki, Müslümanlar hezimete uğrayınca: “Ey Rabbim, Müslümanların bu hareketi yüzünden sana özür beyan eder, müşriklerin yaptıklarından da uzaklaşıp sana yöne­lirim” dedi ve kılıcı ile ilerleyip, Sa’d bin Muâz (ra) ile karşılaştığı vakit: Nereye ey Sa’d? Ben Cennetin kokusunu Uhud’un ardından duyuyorum!” diye bağırdı. Düşmana taarruz ederek ilerledi ve nihayet şehid düştü. O kadar yara almıştı ki, tanınmaz bir hale gelmişti. Kızkardeşi, kendisini ya­nağında bulunan beninden ve parmaklarının uçlarından tanıyabildi. Vü­cudunda seksenden fazla mızrak, kılıç ve ok yarası vardı.