Allah Aşkı

By | 24 Ocak 2014

Allah aşkı

Allah aşkı ile ilgili Ayet: “İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk tannlar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gör­dükleri zaman (anlayacakları gibi) bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah in azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.”

(Bakara; 165)

Allah aşkı ile ilgili  Hadis: “Kim Muhabbetullahı, kendi muhabbetine tercih eder, üstün tutarsa, Allahu Teâlâ, halktan gelen meşakkat ve sıkıntılar hususunda ona kâfi gelir.”

(Ramuzü’I-Ehadis)

Allah aşkı ile ilgili  Hikâye: “Hû!”

Sırrı Sakatı Hazretleri evliyaullahtan birinin ziyaretine gitmişti. Tanı­yanlar dağda olduğunu söylediler. O da tarif edilen yere gitti. Orada ken­di halinde, zikirle meşgul olan bir zat görüp selam verdi.

O zat selamı aldıktan sonra Sırrı Sakatî Hazretleri: “Kimsin?” diye sordu.

O: “Hû!” diye cevap verdi.

“Ne iş yaparsın?” dedi. O yine: “Hû!” dedi.

“Ne yersin?” “Hû!” ; “Ne içersin?” “Hû!”

Sırrı Sakatî Hazretleri’nin “Böyle gece-gündüz Allah’ı mı zikredersin” diye sordu. O zat “Allah!” İsmini duyar duymaz bir nara atıp ruhunu tes­lim etti.