Zihin Kontrolü Ne Demektir ?

By | 6 Mart 2015

Zihin Kontrolü Ne Demektir ?Zihin Kontrolü Ne Demektir ?

“insan vücudu bir elektrokimyasal sistemdir ve artık bu sistemi etkileyecek mekanizma üretilmiştir. Bu mekanizma insanların beynindeki elektromanyetik dalgaların normal seyrini sekteye uğratabilir ve bu yolla insanların davranışlarını değiştirebilir. Belli bir zaman dahilinde insan biyorobot düzeyine indirilebilir”. “Mikroway News” dergisi, Luis Slizen

Beyin, Çok Yönlü Bir Kontrol Merkezidir

Beyin bütün vücut sistemlerini yönetirken bu sistemler arasında işbirli­ğini de sağlar. Beş duyu organımızla algıladığımız her şey belirli bir beyin aktivitesi meydana getirir. Tüm zihinsel faaliyetler, davranışlar, düşünceler, duygular, algılamalar, hareketler ve bütün hastalıklar kendine özgü dalga boyuna ve frekansa sahiptir. Söylenen her kelime, akıldan geçen her dü­şünce, görülen her nesne beyinde kendi frekans dalgasını şekillendirir.

İnsan organizması elektrokimyasal bir biyolojik sistemdir. Nöron akti­vitesi de elektrokimyasal bir karakter taşır. Nöronların elektrokimyasal ak­tivitesi sonucu elektromanyetik dalgalar oluşur. Beyinsel faaliyetler bu elektromanyetik dalgaların frekansına bağlı olarak gerçekleşir. Dolayısıyla beyin faaliyetini farklı yollarla dışarıdan değiştirmek mümkündür. Bu yol­lardan en etkilileri şunlardır:

  •  Ses kaynağından gelen ses frekansları ile beynin ürettiği elektroman­yetik dalgaların rezonans etkileşimi, (binöral aktivite gibi)
  •  Psikotropik maddelerin beynin kimyasını değiştirmesi. Örneğin, sen­tetik aromalar, aspartam, titanyum dioksit gibi gıda katkı maddeleri, kafein, alkol, LSD, marihuana gibi uyuşturucular, hormon, vitamin, nöromediyatör, stimülan, antidepresan gibi tıbbi ilaçlar, benzen, toluen, ksilen gibi kimyasallar vs.
  • Harici elektromanyetik dalgaların beyinsel elektromanyetik dalgaları etkilemesi.

Ses ile zihin kontrolünün basit yolları

Anestezi, bayılma, ağrı veya korku anında, binöral aktivite ve hipnozda ise beyin, bütün dalgalara kontrolsüz olarak açık durumdadır. Genel anes­tezi esnasında bayılma, ağrı ve korku aynı anda yaşanır. Bu sebeple beyni yönlendirmenin en basit şekli ameliyat esnasında beyne yerleşen program­lardır (telkinler). Bu sırada söylenen her kelime telkin olarak algılanır ve beyne yerleşerek bilgisayar virüsü gibi çalışır. Bu virüslerin sayısı ve niteli­ği ameliyathanede bulunanların ahlâkı, konuşmaları ve konuştukları konu­ya bağlıdır.

Hipnozcu, şaman ve ekstrasenslerin faaliyetlerini incelemek için kuru­lan bilimsel merkezlerde şamanın kullandığı davul sesinin dalgaları ile sesi işiten kişinin beyin dalgalarının senkronize olduğu (yani bir nevi hipnoz gerçekleştiği) ve bu sırada beyne istenilen telkinlerin yerleştiği gözlenmiş­tir. Bu olay ‘nörolinguistik programlama’, ‘psikotronik etki’ veya ‘parapsiko- lojik programlama’ olarak adlandırılmıştır.

Nörolinguistik programlama metodlarınm en yaygın örneklerini, her­hangi bir ürün için distribütör yetiştirme merkezlerinde, reklamlarda, film­lerde, televizyon programlarında ve rap müziğinde görmek mümkündür.