Zekât’ın Manası Nedir?

By | 12 Mayıs 2015

zekatin-manasi-nedir    Zekât kelimesi, artış anlamına gelen zeka fiilinin masdarıdır. Şems Sûresi 9. âyetinde olduğu gibi, bazı yerlerde ise tezkiye (temizlik, arınma) anlamında kul­lanılmıştır.

İslâm şeriatında zekât, muayyen bir zamanda bazı mallardan alman belirli bir miktarın adıdır. Bu miktarı, insanlardan belli sınıflara vermek farzdır.