Zekât Mükellefiyeti Nasıl Tesbit Edilir?

By | 4 Temmuz 2015

zekat-mukellefiyeti-nasil-tesbit-edilirBir kimsenin zekâta tâbi malı nisap miktarına ulaşınca, -sene geçmesi şart olan mallarda- kişi o vakti tespit eder, bunun üzerinden bir yıl geçip ertesi yılın o vakti geldiğinde -sene içerisinde malda artma eksilme olabilir- malı eğer nisap miktarı veya bu miktarın üzerinde ise o kimseye zekât farz olur. Ve malın cinsine göre ne kadar zekât vermesi gerekiyorsa o kadar zekât verir.