Yolcu (Seferi) Namazı

By | 9 Mayıs 2015

yolcu-seferi-namazi   Yolcu; üç günlük (yani orta yürüyüşte 18 saatlik) uzak bir mesafeye giden bir kimse, (seferi) yolcudur. Bugünkü ölçülere göre 90 veya 100 kilometrelik bir yere gitmek niyetiyle köyünden veya ikamet ettiği yerden çıkan yolcular din bakımından yolcu sayılır.
Yolcu, gittiği memlekette 15 gün kalmak üzere niyet ederse, yolculuk boyunca seferidir. Gideceği yere varınca seferiliği kalkar. Sadece yolda iken kıldığı namazları seferi kılar.
Gideceği yere birkaç günlüğüne giderse gittiği yerde seferidir. İşi uzayıp aylarca kalsa bile seferi olur.
Seferilik Allah (cc)’m emridir. Seferi olan kimse seferilik kaidelerine uymalıdır.
Seferi olan kimse dört rekâtlı farz namazları ikişer rekat olarak kılar, imama uyarsa dört rek’at kılar. Eğer misafir kendisi imam olursa, iki rek’âtta selam verir, cemaat namazlarına devam ederler. Ve herkes tek başına dört rekâtı tamamlar. Bunun için seferi olan kimsenin imam olması gerekirse namaza başlamadan evvel seferi olduğunu, iki rekatta selam vereceğini ve cemaatın namazlarını kendileri dörde tamamlayacaklarını bildirmesi şarttır. Akşam ve sabah namazında seferilik yoktur
Seferilikte geçirilen namazların kazası iki rekat olarak yapılır.