Yas Tutmak

By | 27 Nisan 2015

yas-tutmak   İslâm, cahiliye devrinde âdet olan ve kadınların perişan olmaları sonucunu doğuran aşırı yası kaldırmış, onun yerine amme vicdanını tatmin eden, hatıralara ve geçmiş beraberliğe saygı ifade eden bir yas getirmiştir. Akrabanın Ölümünde 3 gün, kocanın ölümünde 4 ay 10 gün süren bu yas, güzel ve yeni elbiseler giymemek, sürme çekmemek, güzel koku sürünmemek, zinet takmamak suretiyle yerine getirilmiş olur.
Kadın yaşlılıktan yada başka bir nedenden dolayı âdet olmuyorsa ve kocası onu sünnete uygun biçimde boşamak istiyorsa, önce bir talakla boşar, bir ay geçince ikinci bir talakla boşar ve üçüncü bir ay geçince bir talakla boşar.