Yahudilerde Kadın

By | 16 Nisan 2015

yahudilerde-kadin      Yahudi hukukunda ailede erkeğin hâkimiyeti mutlaktır. Yahudi kızlan, babalarının evinde bile hizmetçi gibidirler. Baba, kızını dilediğinde satma hakkına sahiptir. Kızlann, normalde miras hakkı yoktur. Ancak erkek kardeşleri bulunmazsa, babalarının mirasından pay alabilirler. Erkek kardeşi olmaz da kız mirastan pay alırsa, yabancı aileden biriyle evlenemez, kendine düşen miras payını yabancı aileye götüremezdi.
Yahudiler; kadını, Hz. Adem’i kandınp yasak ağaçtan yedirdiği, bu nedenle de onun cennetten kovulmasına sebep olduğu iddiasıyla lânetlik bir mahluk sayarlar. Tevrat’ta şöyle denmektedir:
“Kadın, ölümden daha acıdır. Salih kullar, binde bir de olsa kurtuluşa erebilirler; fakat, Allah (cc)’ın huzurunda kurtuluşa erecek tek bir kadın bile yoktur.”