Vitir Vacip Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır?

By | 16 Haziran 2015

vitir-vacip-namazi-kac-rekattir-nasil-kilinirVitir namazı, Vâcib olan bir namazdır. Üç rek’attır. Vakti, Yatsı namazı vaktidir. Yatsı namazından sonra kılınır, (yâni yatsı namazının iki rekat son sünnetinin bitiminden sonra kılınır.)
Vitir namazında, diğer beş vakit namazlara göre, bir değişiklik vardır. Bu değişiklik de üçüncü rekatında okunan zamm-i sûre bitincedir. Üçüncü rekatta Fatihadan sonra okunan zammi sûre bitince, namaza başlar gibi Tekbir alınıp eller kulaklara kaldırılıp, tekrar namazda el bağlayışı gibi bağlanır ve hemen “Kunûd duaları” okunur. Kunûd duâları bitince, Tekbirle Rukû’a gidilip, Rükû yapılır, sonra secdeler yapılıp oturulur. Bu oturuş “Ka’de-i ahîre’dir (namazın son oturuluşudur). Bu oturuşda: “Ettehiyydt, Salavatlar, Rabbena duaları” okunup namazın bitiş selâmı verilip namaz biter.
NİYET: Vitir namazı niyeti şöyledir; “Niyet ettim Allah rızâsı için bu gecenin vitir namazını kılmaya” diye niyet edilir. Ramazan gecelerinde imamla kılmıyorsa, “Uydum imama” cümlesi, eklenmesi gerekir.
Kunûd duâları şu duâlardır:
Allahümme innd nes’teînüke ve nes’tağfıruke ve nes’telndîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve neteuekkelü aleyke ve nüs’nî aleykel’hayra küllehû neş’küruke ve lâ nekfüruke ve nah’leu ve net’rukü mey yefcuruk.

Allâhümme iyyâke, nâ’büdü ve leke nüsallî ve nes’cüdü ve ileyke nes’â ve nah’fıdü nar’cû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bil’küffâri mülhık.