Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

By | 29 Nisan 2015

tilavet-secdesi-nasil-yapilirTilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın “Allahu Ekber” diyerek secdeye varılır. Üç kere “Sübhane Rabbiyela’la” denildikten sonra yine “Allahü Ekber” diyerek kalkılır. Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken “Allahu Ekber” ve secde esnasında “Sübhane Rabbiyela’la” denilmesi sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken “Semi’na ve eta’na Gufraneke Rabbena ve ileykelmasir” denilmesi müstehaptır.

Tilavet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla birlikte, bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış, mümkünse secdenin hemen o anda yapılmasıdır.

Secde ayetlerinin hangileri olduğunu görmek için şu ayetlere bakılması ve bu ayetlerin meallerinin okunması uygun olur: Araf 7/206; Ra’d 13/15; Nahl 16/49; İsra 17/107; Meryem 19/58; Hac 22/18; Furkan 25/60; Nemi 27/25; Secde 32/15; Fussılet 41/37; Sad 38/24; Necm 53/62; İnşikak 84/21; Alak 96/19.