Teyemmüm’ü Mubah Kılan ve Kılmayan Haller Nelerdir?

By | 7 Mayıs 2015

teyemmumu-mubah-kilan-ve-kilmayan-haller-nelerdir   1. Namaz vakti girmeden teyemmüm edilebilir.
Fakat, namaz için müstehap olan vakit geçmeden su bulunma ihtimali varsa, teyemmümü geciktirmek mendubtur.
2. Bir mil mesafeden daha yakında su olduğunu zanneden kimse, o yöne doğru üç-dörtyüz adım giderek -veya birini göndererek- suyu araştırır. Ancak, yolda düşmanla karşılaşma tehlikesi varsa, araştırma yapması gerekmez.
3. Yakında su bulunup bulunmadığına dair soracak bir kimse varken, ona sormadan teyemmüm etmek caiz olmaz.
Teyemmüm ederek namazını kılar, sonra bir milden daha yakın bir yerde su bulunduğu kendisine haber verilirse, namazını iade etmesi gerekir.
4. Kendisine su temin etme sözü verilen bir kimse, namazının kazaya kalma tehlikesiyle karşılaşsa bile, namazını geciktirmelidir.
Ancak, kendisine su temin etme sözü veren kişinin yanında veya bir mil mesafeden daha yakında su bulunmuş olmalıdır.
5. Gusletmesi gereken bir kimsenin yanında, gusletmeye yetmeyecek kadar veya yalnızca abdeste yetecek kadar su bulunsa, o kişi teyemmüm edebilir.
6. Herkesin yararlanması için kırlarda sarnıçlar içinde bırakılan su, teyemmüm etmeye mani değildir.
Ancak bu su çok olur, herkesin abdest alıp gusletmesine izin verildiği bilinirse, teyemmüm edilmez.
7. Hediye maksadıyla hacıların yanında bulunan zemzem suyu varken teyemmüm yapılmaz.
Ancak, zemzemin içine, en az bir misli kadar gül suyu karıştırılmış olursa, -mukayyed su hükmüne girmiş olup onunla abdest almak caiz olmayacağından- teyemmüm etmek gerekir. Cünüblük nedeniyle teyemmüm etmiş olan bir kimsenin abdesti bozulsa, cünüb değil, sadece abdestsiz sayılır. Bu durumdaki kişi, su bulamadığında tekrar abdest alır.
8. Başkasının yanında yeteri kadar su varken teyemmüm edilmez. Yanında
su bulunan kişiden istenmesi gerekir, vermediği takdirde teyemmüm edilebilir.
9. Abdest alması veya gusletmesi gereken bir kimsenin yanında, zaruri ihtiyaçlarım karşılayacak miktardan daha fazla para bulunursa, değerinin iki mislinden az olmak şartıyla parayla su alması gerekir; bu durumda teyemmüm etmesi caiz olmaz.
Ancak, su, normal fiyatının iki misline veya daha fazlasına satılıyorsa, su almayarak teyemmüm edebilir.
10. Suyu kullanmaktan aciz olan bir kimsenin parası varsa, kendisine makul bir ücretle abdest aldıracak bir kişi de bulunursa, teyemmüm etmesi caiz olmaz.
11. Abdest almak için başkasının yardımına muhtaç olan bir kimsenin, kendisine abdest aldıracak bir kölesi veya işçisi veya çocuğu varsa, teyemmüm etmesi caiz değildir.
Bu durumdaki bir kişinin, kölesi, işçisi, çocuğu bulunmamakla birlikte ona, -eşi de dahil- yardım edecek herhangi bir kimse bulunursa, teyemmüm etmesi caiz olmaz. (Kabul edilen görüş buduı). Fakat lmam-ı Azam’dan rivayet edilen bir görüşe göre, bu durumdaki kişi teyemmüm edebilir.
12. Elapsedilmiş olan bir kimse, su veya toprak bulamazsa, -İmam-ı Azam’a ve İmam Muhammed e göre- namazını tehir eder. İmam Ebu Yusuf a göre ise bir- şey okumaksızın namaz kılar gibi ayakta durur, rükû ve secde vaziyetini alır, namaz kılıyormuş gibi görünür; hapisten çıktığında namazlarını kaza eder.
13. Abdest azalarının yarısında veya yarısından fazlasında yara bulunan bir kimse, teyemmüm edebilir.
Fakat, azalarm yarısından daha azı yaralı ise, teyemmüm edemez; sağlam yerlerini yıkar, yaralı yerleri de mesheder.
Yine, vücudunun yarısında veya yarısından fazlasında yara bulunan bir kişi, cünüblük, hayız ve nifas nedeniyle gusletmeyip teyemmüm edebilir.
14. Yapılan tek bir teyemmümle, -tıpkı abdestte olduğu gibi- birçok farz veya nafile namaz kılmabilir.
15. Aynı toprakla veya toprak cinsi şeylerle birçok kişinin teyemmüm etmesi caizdir.