Tevbe Namazı

By | 13 Ağustos 2015

tevbe-namazi-2İnsanlık icâbı herkes günâh işleyebilir. Akıllı bir mü’min bu hatâ ve kusurlarından dolayı hemen pişmanlık duyarak bu hatâ ve kusurlarından (günâhlarından) tevbe etme ve pişman olma yoluna gider.
İşte böyle bilerek veya bilmeyerek (elinde olmayarak) herhangi bir günâh işleyen kimse hemen pişmanlık, nedâmet ederek tevbe eder.
İşlemiş olduğu hata ve kusurdan (günâhtan), tevbe etmek için güzelce bir abdest alır. Sonra tenha bir yerde 2 rek’at bir namaz kılar ve Allâhü Teâlâ’dan afv ve mağfiret diler (ister). Tevbe namazının tenhalarda, kırlarda kılınması mendubdur.
Bu namazı kılan ve tevbe eden kimsenin günâhlarının afffedileceğini Peygamberimiz (A.S.) hadîslerin de haber vermiştir.