Tesettürün Hedefi Unutuldu

By | 29 Nisan 2015

tesetturun-hedefi-unutuldu    Zamanımızda müslüman toplumlarda meydana gelen kültür şoku, insanların sıhhatli düşünmesini, isabetli tahliller yapmasını güçleştirmiştir. Bu sokun etkisi, hayatın tüm alanlarını kaplamıştır. Buna, tesettür meselesi de dahildir. Şöyle ki, birçokları “İslâm dininin tesettür emrine inandıklarını belirtmelerine rağmen çevrenin tesiriyle kınanmaktan çekinerek örtünmediklerini” ifade etmektedirler.
İslâm, erkeğin kolay tahrik edilebilme özelliğini ve toplum içinde yol açacağı sakıncaları göz önünde bulundurarak bilhassa genç kızlar ve kadınlar için daha geniş kapsamlı bir örtünme yükümlülüğü getirir. Fakat, başımıza gelen bu kültür şokunun etkisiyle müslümanlarm bazıları bu kuralın asıl hedefini, amacını unuttular. Hacca gidip gelen yaşlı ninelere mahsus bir kural olduğunu sanır oldular. Yaşlanıncaya kadar genç kız ve kadınları bu yükümlülükten kayıtsız, bağımsız saydılar. Hâlbuki bu anlayış, tesettürün konuluş gayesinin tam aksinedir.
Batı’dan birbiri ardına gelen çıplaklık kültürü, kılık-kıyafette yavaş yavaş etkisini gösterdi. Şalvarın yerini kot pantolon veya simokin aldı. Uzun atkılar yemeniye, yemeniler desenli yarım başörtüsüne, desenli başörtüsü ise fönlü açık saçlara yerini terketti.