Tesettür, Kadının Değerini Artırır

By | 29 Nisan 2015

tesettur-kadinin-degerini-artirir    Kadının soyunması, açık-saçık giyinmesi toplum içerisindeki değerini, ona olan saygıyı artırmamıştır. Aksine gençler birbirlerine oldukça yakınlaşmış, haremlik-selâmlık kuralı ortadan kaldırılmış, kadın ve erkeklerin rahatça görüşebilmelerine imkân sağlanmıştır. Bu karışım kadının cinselliğini ön plana çıkarmıştır. Günümüzde resim ve heykelcilikte, kadın vücudu önemli bir yer kaplamakta, müzik kadına hasreti terennüm etmektedir. Edebiyatçıların konuları arasında kadın çeşitli boyutları ile işlenmekte, gazeteler kadınların çıplak resimlerine sayfalar ayırmaktadırlar. Sonra reklamların da başrolünü daima kadın ve onun cinselliği almaktadır. Hal böyle iken kadınlar, devamlı olarak soyunmaya, erkeklerin cinsel arzularını kışkırtmaya, dikkatleri cinsel arzular üzerinde toplamaya devam etmektedirler.
Kadın, erkeklerin bakışlarını üzerine çekmeyi, beğenilen kadın olmanın zevkini tatmayı isteyebilir. Ama şu bir gerçek ki, kadın bu tür zevkleri, kısa bir zaman tadabilecektir. Ona olan bu ilgi genç ve güzel olduğu sürece devam edecektir. Yaşı ilerledikçe, yüz çizgileri belirginleşip vücudu hantallaştıkça eski bakış ve beğenileri üzerinde toplayamadığını görecektir. Biraz yaşlanınca güzelliği kaybolup çirkinleşmeye başladığında gözden düşecek ve kimsesizliğe itilecektir.
İnsanların kadına ilgisi, onun vücudundan başka hiçbir şeyine değildir. Bu ilgi de eskiyip pörsüyünceye, gözden düşünceye kadardır. Bir zamanlar dünya güzeli olup, herkesin ilgi duyduğu kadınlar, yaşlanıp güzelliklerini yitirdiklerinde bir köşede tek başına, sefalet içerisinde ölüp giderken kimse onların yüzüne bakmamış, sorunlarıyla ilgilenmemiştir. Bu, sinema yıldızlarının ve güzellik kraliçelerinin ortak dramıdır. Yıllarca alkışlanan, elleri öpülen, uğrunda ölüme gidilen çok sayıda sinema artistinin, yaşlılık günlerinde korkunç bir yalnızlığa gömüldüklerini, sonunda intihara kadar gittiklerini görebilirsiniz.
Örtünme kuralının altındaki gerçek, kadının pervasızca bedenini ortaya sermemesini, şahsiyetini korumasını ve erkekle cinsel cazibesi tükeninceye kadar değil, hayat boyu aynı konumda devam edecek bir beraberlik kurmasını sağlamaktır. Kadın ölünceye kadar -gençliğinde ve ihtiyarlığında- kocasının hanımıdır. Kadına, görünüşte ilginin arttığı beşerî sistemlerde ise cinsel arzular doyuma ulaşıncaya kadar kadına değer verilmektedir.
Toplumda kadına saygın bir yer sunan İslâm, bu elverişli durumdan faydalanması için kadını yönlendirir. Kadınların örtülü olmaları, onların iffetli olduklarının bilinmesini sağlar ve kendilerini erkeklerin arzularına teslim etmediklerini/etmeyeceklerini gösterir. Kadın kendisiyle erkek arasına koyduğu sınırla, erkek karşısındaki statüsünü korumayı amaçlar. Kadının vakarını ve iffetini koruması, erkeklere sunmak üzere kendini ortaya koymaması, kendisine karşı olan saygtyı o derece, artıracaktır. Neticede onların ağırbaşlı ve uzak duruşu, bayağı kimselerin onları rahatsız etmesine mani olur.