Tesettür Kadına Özgürlük Sağlar

By | 29 Nisan 2015

tesettur-kadina-ozgurluk-saglar   İslâmî örtü, kadının tutsaklığını değil, onun sosyal hayat içinde fert olarak serbest hareket etme hürriyetini sağlamıştır. İslâmî örtü, mahremi olmayan erkeklerin de içinde bulunduğu insanlarla karşılaşmalarında ve ilişkilerinde kadının uyduğu özel bir kıyafettir. Örtünme ölçüsü, kadını küçük düşürecek anlamda değil, ona değer kazandıran bir toplumsal katilim ile ilgili olarak vardır. Örtü, kadın için bir tutsaklık aracı değildir.

Örtülü olmak, toplumsal yaşamda kadına etkin üretici olma rahatlığı sağlar. Örtünün kadınları kısırlığa, zihinsel zayıflığa düşürdüğü iddiası dayanaktan yoksun bir sözdür. Bu gibi iddialar, asırlardır süregelen kadınların toplum dışı durumlarını dine bağlılıklarıyla izah etme çabalarının bir sonucudur.
Örtünme kuralının insanın doğal özgürlüğünü ortadan kaldırdığını, kadının insanlık değerine ve şerefine yapılan bir tür hakaret olduğunu savunanlar vardır. Kadının örtünmesini zorunlu kılmak onlara göre, kadının özgürlüğüne getirilmiş bir kısıtlama, kadına yapılan büyük bir haksızlıktır. Kadının özgürlük lıakkı, dinî ve aklî kurallara göre smırlanmamalıdır. “Kadın haklarına bir ihanet ve zulüm olan örtünme kuralı kaldırılmalıdır” derler.
Eğer İslâm dışı örtünme geleneklerinde görüldüğü gibi kadın eve hapsedilip evden dışarı çıkmasına izin verilmezse, elbette bu, doğal özgürlüğe ve insan haklarına aykırıdır. İslâm’ın koyduğu örtünme prensibi ise kadını eve hapsetmek değil, yabancı bir erkekle karşılaştığında giydiği elbisenin ve davranışlarının belli ölçülere uygun olmasıdır. İslâm bu ölçüyü toplumun huzurunun ve ahlâkî dengenin korunması gibi toplumsal faydaları gözeterek koymuştur. Toplumsal ve ahlâkî menfaatlerin, bireyleri birbirleriyle ilişkide belli kurallara uymaya zorunlu tutması, insanın değerine ve özgürlüğüne aykırı bir durum olarak nitelendirilemez.
İslâmî ölçülere göre giyim, kadını, ahlâksız ve kaba insanların saldırısına karşı korur. Kadını sıradan biri olarak değil saygın biri olarak gösterir. Dışarıya çıktığı zaman ağırbaşlı olmak, giyim ve davranışıyla tahrik edici, erkekleri kendine yöneltici harekette bulunmamak, süslü elbise giymemek, yolda kırıtarak yürümemek, iffetli ve şerefli bir kadının temel özellikleridir.
Erkeklerin şehvetli bakışlarım üzerine çekmeden sade ve gösterişsiz olarak toplum içerisindeki yerini alan kadının değerinin artacağı ve toplumun yararına olacağı kesindir. Çünkü örtü, kadının toplum içerisinde özgürce hareket etmesine vasıta olan sağlam bir siperdir. Açık-saçık dolaşan kadınları, ahlâksız erkeklerin rahatsız ‘etme ihtimalleri ne kadar fazlaysa, kapalı kadın için bu ihtimal o kadar azdır. Çünkü tesetttirlü kadınlar, karşılaştıkları erkeklere bir heybet, ciddiyet ve vakar telkin ederler. Kendilerinin edepli olduklarını, dolayısıyla karşılarındaki erkeklerin hadlerini bilmeleri gerektiğini ifade etmiş olurlar. Tesettürlü kadınlarla karşılaşan erkekler de bu kuvvetli ihtar karşısında ciddi ve efendi tavırlar takınma, saygı besleme gereğini hissederler. Böylece tesettür, kadının şe-refini korumuş, onu her türlü hakaretten muhafaza etmiş olur.