«Temessük»

By | 28 Temmuz 2015

temessukŞeyh Nureddin pirimiz,
Dü’cihan destgirimiz,
Kuluyuz her birimiz,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Emine’dir anası,
Abdullah’tır babası,
Muhammed’dir mahlası,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Nureddin’in dervişi,
Hak ile daim işi,
Duysun, bilsin her kişi;
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Haydar Kerrâr başımız,
Durmaz akar yaşımız,
Zikrullahtır işimiz,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Zühd-ü tekva bizdedir,
Terk-i şekvâ bizdedir,
Derde deva bizdedir,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Aşkı aldık Rumî’den,
İrfanı Bestami’den,
Sülûki itmam eden,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Pir ocağı kul eder,
Hak ile meşgul eder,
Mâ’kûsu mâ’kul eder,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Muzaffer’in bu sözü, Şeyhine tuttu yüzü, Kuçtu Cerrahi bizi, Halveti cevheriyiz, Cerrahi gevheriyiz..