Teklif Nedir, Mükellef Kime Denir?

By | 15 Nisan 2015

teklif-nedir-mukellef-kime-denirTeklif, lügatte, bir kimseye zorluk veren bir şeyi emretmek ve ona yüklemek demektir. Istılahta ise, İslâm Dininin insanlara Allah’ın emirlerini yapmalarını, yasaklarından da kaçınmalarını emretmesi manasına gelir.

Mükellef de İslâm Dininin getirdiği mesajla yükümlü tutulan, düşünce, söz ve davranışlarına birtakım dünyevî-uhrevî, dinî-hukukî sonuçlar bağlanan âkil (aklî melekeleri yerinde) ve bâliğ (ergin) olan insan demektir.