Tekke Şeyhinin Sıfatları

By | 21 Mayıs 2015

tekke-seyhinin-sifatlari    Bunlar da, şeyhi bulundukları tekkenin maaşı ve gelirleri ile geçimlerini sağlayan ve âdeta memur gibi vazife gören kimselerdir. Umumiyetle tekke şeyhleri böyle olmakla beraber, aralarında ârif-i billâh ve vâsıl-ı illallah olanlar da pek çoktur. Unutmamalıdır ki, ameller niyyet iledir.