Tekasür Sûresi

By | 7 Ağustos 2015

tekasur-suresiOkunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
Elhâkümüttekâsür [1]. Hattâ zürtümülmekâbir[2] , Kellâ sevfe ta’lemûne [3]. Sümme kellâ sevfe ta’lemûn [4]. Kellâ lev ta’lemûne ılmelyakıyn [5]. Le- teravünnel cahıym [6]. Sümme leteravün-nehâ aynelyakıyn [7]. Sümme letüs’elünne yevmeizin aninna’ıym [8].
Ma’nâsı: “Artmak, çoğalmak soysop ile böbürlenme hevesi sizi geri bıraktı. Öyle ki, kabirlere kadar gittiniz. Yok… İleride anlayacaksınız. Yine sakının. İleride bileceksiniz. Doğrusu iyi bir bilgi ile bilseydiniz (Öyle yapmazdınız), dünyada öyle öğü- nüp durmazdınız. Andolsun (Kıyamet günü) O kızgın ateşi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun,
onu muhakkak kesin bir görüş ile göreceksiniz. Sonra andolsun, o gün nimetin şükründen muhakkak sorulacaksınız/’