Tebbet (Leheb) Sûresinin İzahı

By | 6 Ağustos 2015

tebbet-leheb-suresinin-izahiPeygamberimiz Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)a İslâm dinini getirdiğinden dolayı Kureyş müşriklerinin (puta tapanlann) ne kadar düşmanlık ettiklerini, ne çirkin işkencelere baş vurduklarını geçen sûrelerde okuduk.
Bu sûrede bildirilen Ebû Leheb, Peygamberimizin öz amcasıdır. Fakat ne yazık ki, müşrik (puta tapan) olduğundan, kâfirliğinden, dinsizliğinden dolayı kendi öz yeğeni olan sevgili kardeşi Abdullâh’m biricik yetim kalan oğlu Muhammed (Aleyhisselâm) Peygamber oldu diye Muhammed (Aleyhisselâm)a düşman oldu. Peygambere yeni din (İslâm dinini) getirdi, diye düşman oldu. Ebû Leheb önceleri yeğeni Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)ı çok severdi. Peygamberimiz Hz. Muhammed doğmadan iki ay kadar evvel babası ölmüş ve Hz. Muhammed yetim, öksüz olarak doğmuştu. Amcası Ebû Leheb, Hz. Muhammed doğduğu zaman yeğenim doğdu diye kurbanlar kesmişti. Yani senin anlayacağın Ebû Leheb Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)ı çok pek çok severdi. Bütün Mekke (Kureyş) halkı Peygamberimiz Hz. Muhammed’i çok severlerdi. Mekke’de Peygamberimiz Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)dan daha emniyetli adam yoktu. Onun için Peygamberimize “Emniyetli insan” ma’nâsına gelen “MuhammedürEmîn” derlerdi. En kıymetli eşyalannı koruması, muhafaza etmesi için Peygamberimize getirip teslim ederler, bunlan muhafaza ediver, sonra gelip alacağız, derlerdi.
İşte bu kadar candan sevdikleri Peygamberimiz Hz. Muhammed (Aleyhisselâm) Peygamber olunca, İslâm dinini getirip bir olan Allâh’a ibâdet edin, putlara tapmayın, Allâh’tan başka ibâdet edilecek (tapınacak) yoktur, deyince bütün Kureyş müşrikleri Peygamberimiz Hz. Muhammed’e düşman oldular. Bu düşmanların başında Ebû Leheb geliyordu. Peygamberimize karşı en büyük düşmanlık gösteren Ebû Leheb olmuştu. Ebû Leheb, çok koyu bir kâfir, katı bir putperestti. Onun için Peygamberimiz Hz. Muhammed’e karşı amansız bir düşman kesilmişti.
Bu sûre (Tebbet Sûresi), Peygambere ve İslâm dinine amansız düşmanlık gösterenlerin kötü âkıbetlerini (sonlarını), din düşmanlarının nasıl perişan olduklannı bildiriyor. Bütün din düşmanlarının, dine karşı düşmanlık besleyenlerin sonları felâket ve perişanlıkla bitmişti.
Ebû Leheb’in malı mülkü kendisine hiç hayır etmedi (hiçbir fayda, yarar getirmedi) oğullarını kurtlar parçaladı, harblerde geberdi, gitti hiç bir şeyi kalmadı, hepsi âilece helâk olup gittiler.
Ebû Leheb, Bedir harbinden sonra kötü bir hastalığa yakalanıp evinde geberdi (öldü). Ölüsü 3-4 gün evinde kalmış, kokmuştu. Sonra parayla adam tutup leşini evden attırdılar.
Bu sûre kısaca bu hakikatları (gerçekleri) dile getirip anlatmaktadır.