Tasavvufta Mey Nedir?

By | 21 Mayıs 2015

tasavvufta-mey-nedir    Tasavvufta MEY ve ŞARAP; süfehânm ve alkol mübtelâ- larının anladığı ve içtikleri şarap olmayıp, aşk-ı ilâhiyyeye teşbihtir. Yoksa, şeriatın yasakladığını tarikat ehli kat’iyyen kullanmak şöyle dursun, hatta şeriatta mübah olan ehl-i tarike haramdır. Bu beyanımızın şahit ve isbatı, sofiyyenin:
HASENAT – ÜL EBRÂR SEYYİ’AT – İL MUKARREB1YN
(Birrü tekva sahibinin sevabı, mukarreb olanların seyyaatıdır.) vecizesidir.
İçki içmek ki, nassı Kur’an ve Hadis-i Nebiyyürrahman ile men’edilmiştir. Şarap, rakı, bira ve emsali serhoşluk (Se- kir) verici, insanın aklını alan ve onu hayvan derekesine indiren nesnelerin, mübah olamayacakları bir emr-i kat’i ve hükm-ü azimdir. Bu emri dinlemeyenlerin ve bu hükme uymayanların, dünyada kendilerini felâket ve zilletten kurtaramayacakları bedihi olduğu gibi, âhirette de affı ilâhiyyeye ve şefaate mazhar olmazlarsa ve nârdan kurtulamayacakları âyetler ve hadis-i şeriflerle sabittir.