Saliha Hanımların Özellikleri

By | 24 Nisan 2015

saliha-hanimlarin-ozellikleria) Kocalarının İslama aykırı olmayan isteklerine itaat ederler,
b) Allah (cc)’ın emir ve nehiylerine harfiyen uyarlar,
c) İffet ve namuslarını korurlar,
d) Kocaları evde olmadığında mallarını israf etmezler.
e) Çocuklarını Islâmi eğitimle yetiştirirler,
0 Her hususta emin ve güvenilir kadınlardır…
Ebû Umâme (r.anh)’den rivayete göre, Peygamber Efendimiz (sav): “Mü’min kişi için, Allahu Teâlâ’nın emirlerine sarılıp, yasakladığı şeylerden kaçındıktan sonra en faydalı şey iyi kadındır ki, söylediğini tutar. Yüzüne bakarsa gönlü açlır, kendisine and verdirecek olursa sözünden çıkmaz. Kocasının bulunmadığı zamanda kocasına ve malına hıyanet etmez.””
İmam Şafiî: “İyi kadın olmak söz ile olduğu gibi iş ile de olur. Söz ile olanı, kocası tarafından çağrılan kadının nâzik bir eda ile gönül okşayıcı ifâdelerle karşılık vermesi ve kendisine söylediği sözlere de eğilerek itaatkâr ve olumlu cevaplar vermesidir.”
Esmâ (r.anh) diyor ki: “Çöle gitmiştim. Kocası çok çirkin, kendisi çok güzel bir kadın gördüm. Kadına:
- Bu adam ile nasıl vakit geçiliyorsun? diye sordum. Kadın:
- Belki o, Allah katında güzel ve iyi bir insandır. Allahu Teâlâ mükâfat olarak beni ona nasib etmiştir. Belki ben kötü bir kadınım, ceza olarak da Allahu Teâlâ onu bana nasib etmiştir, dedi.”
Alimlerden birisi şöyle demiştir: Daima efendisine terbiyeli davranmak, önüne bakmak, emirlerini yerine getirmek, o konuşurken susmak, kalkınca kalkmak, gelip gidişinde kıyâm etmek, uyku da kendini ona arz etmek, gıyabında hıyânet etmemek, mal ve namusunu korumak, kocasına karşı güzel koku sürünmek, huzurunda süslenmek, kocası yokken süsü terk etmek, kocasının ailesine ve akrabalarına ikramda bulunmak, azını çok görmek, kadına borç olan hususlardandır. Allah’tan korkmak, Allah’a ve kocasına itaate gayret göstermek, ko-casının hem Cennet’i ve hem de Cehenııem’i olduğunu bilmek de kadına düşen görevlerdendir. Zirâ Resûl-i Ekrem (sav):
“Kendisinden kocası razı olduğu halde ölen her (müslüman) kadın, Cen- net’e girer” buyurmuştur. Başka bir lıadis-i şerifte Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, kendisim yabancıdan korur ve kocasına itaat ederse kendisine: “Hangi kapısından istersen Cennete gir” denir.”