Salı Gecesi Kılınacak Namaz

By | 12 Ağustos 2015

sali-gecesi-kilinacak-namaz-2Salı geceleri de 2 rek’at nâfile namaz kılmanın sevabı pek çoktur.
Bu namazda Fâtiha ile İhlâs ve onbeşer kere Felâk ve Nâs sûreleri okunarak kılınır.
Sevgili Peygamberimiz (A.S.):
“Salı gecesi her bir rek’atında Fâtiha, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak iki rek’at namaz kılan, soma da 15 Âyetel’Kürsî okuyup 15 kere de istiğfar eden kimse çok büyük bir sevaba nail olmuştur” buyurur.
Hz. Ömer (R.A.)’in rivâyet ettiği Hadîs-i şerif- de de:
“Salı gecesi her rek’atmda Fatiha ue yedişer defa Kadir sûresini (înnâ enzelnâhü) okuyarak iki rek’at nafile namaz kılan kimseyi Cenâb-ı Hak, “Cehennemden âzâd eder ve Cennete girmesine lûtufda bulunur.” buyurmuştur.