Sadaka-i Fıtrin Düşündürdükleri

By | 3 Ağustos 2015

sadaka-i-fitrin-dusundurdukleriDünya bir imtihan yeridir. İnsanların kimi zengin kimi fakirdir. Kimi zenginlikten fakir olur. Kimi fakirlikden zengin olur. Kimi parasının hesabını bilmezken bir ekmek parasına muhtaç olur. Kimi bir ekmek parasını bulamaz ken katık yerine bir acı soğanı bulamazken, ba karsın birden zengin olup parasının hesabını bilmeyecek kadar servet sahibi olur.
Zenginlik akıllı olmak ile ilgili değildir. Fakir olmak aklın az olmasından değildir. Zenginlik ilimle  bilgi ile de değildir. Yoksulluk câhillik ve bilgisizlikden ileri gelmez. Dünyada nice akılsız, bilgisiz kimseler tanırız ki, parasının hesabını bilmez. Nice akıllı, bilgili,tahsilli kimseler de tanırız ki, bir lokmaya muhtaçdır.
Bütün bunlar dünyanın bir imtihan sahnesi oluşundan ileri gelmektedir. Dünyanın nizamı ancak böyle devam edebilir. Dünyada herkes fakir olursa, hayatın tadı olmaz. Herkes zengin olursa kimse kimsenin işini görmez. Böyle oluncada dünya yaşanılmaz olur.
İnsanoğlunu bir damla sudan en güzel bir biçimde yaratan Allâhü Teâla insanın en güzel bir hayat yaşayabilmesi için insanlara emirler vermiş, yasaklar koymuştur.
Bu emirlerden biri de her Müslümanm Allâh için sadaka vermesidir. Cenâb-ı Hak, şöyle buyuruyor:
“Ve mimmâ razaknâhüm yünfıkûn”
Ma’nâsı: “O mü’minler, o gerçek Müslümanlar bizim verdiğimiz rızıklardan ihtiyaç sahibi olan kimselere de sadaka verirler.”
Bu âyetteki inceliğe dikkat edilirse Cenâb-ı Hak, “Bizim verdiğimiz rızıklardan verirler…” buyuruyor.
Demek ki, rızkı insanlar kendileri kazanmıyor. Rızık Allâh tarafından veriliyor. İnsan bir tezgahtar yerindedir. Rızkı veren Allâhtır. O halde akıllı müslümanlar, Allâhm verdiği bu rızıklardan, zenginliklerden muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan Allâhm kullarını gözetmeli, onların ihtiyaçlarını gidermelidir. Bu hayırı işlerken, bu yardımı yaparken de Allâh için, Allâh rızâsı için yaptığını hiç unutmamalıdır. Verilen sadaka, yapılan hayır Allâh için yapılır. Allâhm verdiği nimetlerden yapılır. İşte hayır yapan bu saydığımız incelikleri bilmeli ve düşünmelidir. Allâhım bana zenginlik vermiştir. Benden hayır yapmamı emrediyor demeli. Beni fakir yapsaydı, ben sadaka alsaydım ne yapardım, o zaman elimden birşey gelmezdi de demelidir.
Sevgili Peygamberimiz Hadis-i Şeriflerinde:
“Sadaka verin. Çünkü sadaka sizden cehennem ateşini uzaklaştırır.” buyurmuştur. Yine:
“Sadaka, yetmiş çeşit belânın (kötülüğün) kapısını kapatır.” buyrulur.
Sadakanın bu kadar sevabı olunca Allâh için sadaka verilecek durumda da olunca hemen Al lâh’a şükretmelisin. Allâh, sana çok vermiş. Sen de başkalarına verebilecek vaziyettesin. Bu ne büyük bir nimettir!
Sevgili Peygamberimiz:
“Veren el, alan elden hayırlıdır.” Yani vermek yardım etmek, almaktan ve yardım görülmekten da ha iyi ve sevabdır. Onun için hep vermek için dua edip daima veren el olmalı, öyle temenni etmeli, Cenâb-ı Hakka öyle duada bulunmalıdır.