Ramazan Ayinda Oruç Tutmak

By | 18 Temmuz 2015

ramazan-ayinda-oruc-tutmak   Ramazan orucu, Şa’ban ayının otuzundan sonra veya Şa’ban’ın otuzunda hilal görüldükten sonra başlar. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.
Allah Resulü (s.a.v.)’in Ramazan orucunun faziletine dair çeşitli hadisleri vardır. Bunlardan bir kısmını aşağıda zikretmek istiyoruz:

“Kim Ramazan orucunu inanarak, karşılığını da ancak Allah’tan bekleyerek tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

“Kim Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları affedilir. Allah onu cennete, Reyyan kapısından koyar, Âld-i İlliyyin’e yerleştirir. Kendi vech-işerifine baktırmakla onu şereflendirir.”
“Bir kimse Ramazan orucunu baştan sona tam olarak tutar ve buna altı günlük Şevval orucunu da ilave ederse, senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi olur”
“Eğer Allah göklere ve yere konuşma izni verseydi, Ramazan orucunu tutanların cennete girmeleri için tanıklık ederlerdi.”
İbn-i Mesud (r.a.) şöyle der:

“Kim huzur ve sükun içinde Allah’ı anarak, haramı haram bilip ondan kaçınarak Ramazan orucun tutarsa, henüz ay çıkmadan günahları bağışlanır.”