Peygamberlere Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

By | 4 Haziran 2015

peygamberlere-neden-ihtiyac-duyulmustur   Peygamber gönderilmesinde, Allah (cc) için herhangi bir imkânsızlık söz konusu değildir. Peygamber gönderilmesinde hiçbir fayda bulunmadığını, aklın bu hususta kâfi olduğunu iddia edenlerin bu iddiası çürüktür. Çünkü akıl, insanı ahirette kurtaracak olan fiilleri gösteremez.
Allah Teala (cc), peygamberlerin sonuncusu ve kendisinden önceki şeriatini neshedici olarak Muhammed Mustafa (sav)’yı, en büyük mucize olan Kuran ile göndermiştir. Hz. Peygamber (sav), fesahat ve belagatta zirvede olan Araplara Kuran ile meydan okumuş ve onlar bu meydan okuma karşısında hiçbir şey yapamayarak acze düşmüşlerdir.
Dünyada insanlar için düşünme ve hareket etme hususunda çeşitli yollar vardır, fakat bunlardan sadece bir tanesi hak ve doğru yoldur. Bu doğru yolu bilmek, insan için en büyük ihtiyaç ve zarurettir. Bu ihtiyaç, insanın insan olmasının bir gereğidir. Bu ihtiyacı karşılanmadığı takdirde, insanın ömrü boşa gitmiş sayılır.
İnsanın en küçük ihtiyaçlarını bile karşılayan Allah Teala (cc)’nın, onun en büyük ve en önemli ihtiyacını karşılamak için hiçbir şey yapmadığını düşünmek mümkün mü?
İnsanın bu en temel ihtiyacı, nübüvvetle karşılanmıştır. Hiç kimse, akim doğru yolu bulmak için yeterli olduğunu iddia edemez. Çünkü, insan aklı sayısız yollar icat etmiş ve bunlar insanların doğruyu bulmasını imkânsız hale getirmiştir. Bu nedenle, insanın doğması, büyümesi, gelişmesi ve rahat etmesi için gereken her tedbiri alan Allah (cc)’ın, insanların doğru yolu bulmaları ve kurtuluşa ermeleri için hiçbir önlem almadığım, Rabbimizin biz insanları karanlıkların, cehaletin ve dalâletin pençesine bıraktığını iddia etmekten daha büyük bir günah olamaz.