Peygamber Kavramı Nedir?

By | 13 Nisan 2015

peygamber-kavrami-nedirFarsça bir kelime olan ‘peygamber’ lafzı sözlükte, ‘rehber, yol gösteren ve elçi’ anlamlarına gelir. Dinî terminolojide ise, ‘Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye denir.

Peygamber kelimesinin Arapça’da kullanılan karşılığı ise, ‘resûl’ ve ‘mürsel’dir. Resûl veya mürsel, yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gönderilen peygambere denilir. Çoğulları ‘rusül’ ve ‘mürselûn’dur. Kur’ân’da peygamber anlamını ifade eden diğer bir kelime de Nebî kelimesidir. Nebî de Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, fakat yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygamberdir. Çoğulu ‘enbiyâ’dır. Risalet ve nübüvvet kelimeleri masdar olup, peygamberlik anlamına gelir.