Pazartesi Gecesi Kılınacak Namaz

Pazartesi geceleri de 4 rek’atlı bir namaz kılmak pek sevabdır. Bu namazda l.nci rek’atta Fâtiha, 10 İhlâs, 2.nci rek’atta Fâtiha ve 20 İhlâs, 3.ncü rek’atta Fâtiha ve 30 İhlâs-ı Şerif, 4.ncü rek’atta Fâtiha ve 40 İhlâs-ı Şerif okunarak kılınır. Hz. Enes (R.A.)’in rivâyetine göre: Sevgili Peygamberimiz (A.S.): “Kim ki, pazartesi gecesi, 1.nci rek’atta Fâtiha ve […]

Cuma Gecesi Kılınacak Namaz

Cuma gecesi 12 rek’atlı bir nâfile namaz kılmanın sevâbı pek büyüktür. Bu namazın her rek’atında bir “Fâtiha” on iki “İhlâs-ı Şerif’ okunarak kılınır, sevgili Peygamberimiz (A.S.): “Kim ki, Cuma gecesi yatsı ile akşam arası 12 rek’at namaz kılar da her rek’atında bir Fâtiha 12 İhlâs-1 Şerif okursa, geceleri namaz kılmış, gündüzleri de oruçlu geçirmiş gibi […]

Salı Günü Kılınacak Namaz

Salı günleri kılınan namaz, 10 on rek’ât olarak kılınır. Bu namaz, güneşin yükselmesiyle veya günün ortasında kılınır. Kılınması, bir Fâtiha, bir Âyetel-Kürsî ve üç îhlâs okunarak ifâ edilir. Hz. Enes (R.A.)’in rivâyetine göre: Sevgili Peygamberimiz (A.S.) şöyle buyurmuşlardır: “Salı günü güneş yükselince ve gündüzün orta sıralarında her rek’atmda bir Fâtiha, bir Âyetel- kürsî ve üç […]

Cumartesi Günleri Kılınacak Namaz

Cumartesi günü 4 rek’at namaz kılınır. Bir Müslüman bu namazı istediği vakitte kılabilir. Her rek’atta bir Fâtiha, üç Kâfırûn ve üç İhlâs sûresi okunarak kılınır. Namazdan sonra Âye- tel’Kürsî okunarak Cenâb-ı Hakka niyaz edilir. Bu namazı kılan kimseye Cenâb-ı Hak her harfine bir Hac, bir umre ve gündüz oruçlu, gece ibâdet etmiş sevâbı verir. Şehid […]

İşrâk Namazı

İşrâk namazı iki rek’attır. Bu namaz, sabah Güneş doğduktan 45 dakika sonra kılınır. Bu namazda kısaca: Birinci rek’atta Fâtiha ve Kevser Sûresi okunur. İkinci rek’atta ise, Fâtiha ve İhlâs Sûresi okunur. İşrâk namazının fazileti hakkında Hadîs-i Kudsî’de Cenâb-ı Hak, şöyle buyuruyor: “Ey Âdemoğlu! Günün evvelinde iki rek’at namaz kılacağına ve bu namaza devam edeceğine dair […]

Rahip Bahira da Hz. Muhammed’i Tanımıştı

“Hatırla ki, Meryem oğlu İsa, ‘ Ey İsrailoğulları! Ben, size Allah’ın benden evvelki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak (geldim)’ demişti… ” (Saf, 61/6) O’nu (sav), daha niceleri gelmeden haber vermiş, çocukken görenler de tanımıştı. Rahip Bahîra da bunlardan biriydi. Peygamber Efendimizin on iki yaşında, amcası Ebu Talip […]

Yola Çıkarken Ve Dönerken Namaz Nedir?

Bir müslümanın evinden çıkarken ve evine girerken iki rek’at namaz kılması çok sevabdır. Sevgili Peygamberimiz (A.S.): “Evinden çıkarken iki rek’at namaz kıl ki, seni dışardan gelecek musibetlerden korusun. Eve girince de iki rek’at namaz kıl ki, seni içerden gelecek âfetlerden korumuş olsun.” buyurmuştur. Hadîsi Beyhâkî Ebû Hureyre’den rivâyet etmiştir. Bu namazda istenilen sûreler okunabilir. Namazdan […]

Katil Namazı Nedir?

Her ne olursa olsun idâma (ölüme) mahkûm olan bir müslüman infazdan önce, ölüm cezasının tatbikinden evvel abdest alarak iki rek’at nâfile namaz kılar ve Cenâb-ı Hakk’a Tevbe ve istiğfârda bulunur. (Günâhlarının bağışlanmasını ister). Umulur ki, bu namaz Onun Cenâb-ı Hakkın rahmetine nâil olmasına sebeb olur. İşte bu şekilde kılman namaza katil namazı adı verilmiştir.

“Sakın Ona Yaklaşma Ey Muhammed!”

Bir başka olay… Yine Peygamberliği öncesi dönemdi. Mekke halkının Buvâne denilen yerde büyük bir putu vardı. Senenin belli günlerinde burasını bir bayram yerine çevirirlerdi. Bazı yıl tam gün, bazı yıl da yarım günlerini bu putun huzurunda geçirir, kendilerine göre ibadet eder ve dileklerde bulunurlardı. Yine böyle bir gündü. Yanında kaldığı amcası Ebu Talib, O’nu da […]

Bir Saç Merakı Olayı

Bir adam; hep kendisini aydın, dindarları da yobaz görürdü. Bu yüzden de dinî kitap okurken itirazı asla elden bırakmaz, sık sık dindarlarla münakaşa etmeye yönelirdi. Bir gün kendisine yine bir dinî kitap uzattılar. Alaylı bir tebessümle alıp “Bir bakalım” dedi. Sayfaları çevirirken dikkatini çeken bir konuya daldı. Deniyordu ki: – Peygamberimizin sakal-ı şeriflerini, tıraş olduğu […]