Dua Tesbih Ve Zikirde Sayıların Önemi

DUA TESBİH VE ZİKİRDE SAYILARIN ÖNEMİ Kanaatimizce dua, tesbih ve zikirlerdeki sayılar hayatın ve ölüm ötesinin gerçek şifreleridir. Bunlar bir yere çıkıyor. İhtimal ki cennete ve cennetteki sarayların süsüne ziynetine veya orada Allah’ın lütfuyla verilecek diğer nimetlere, onların miktarına, kalitesine, çeşitliliğine veya ömrümüzün çeşitli dönemlerine ait sağlık ve afiyette bulunmamızdan kaynaklanan ve bir çeşit borcumuz… Read More »

Esmaül Hüsna Nedir

ESMA’ÜL HÜSNA NEDİR Esmaül Hüsna, arapça bir tamlama olup, “Güzel isimler” demektir. , Esmaül Hüsna denildiği zaman Yüce Allah’ın güzel isimleri akla gelir. Allah en güzel isimlerin sahibidir. Bunları okumak, ezberlemek ve manalarının şuuruna ermek büyük bir sevaptır. Peygamberimiz (s.a.v) bir Hadisi Şerifinde, “Muhakkak Allahû Teâlâ’ya mahsus olarak doksandokuz isim vardır. Her kim bunları okur… Read More »

Esma’ül Hüsna’nın Keşfi

ESMÂÜ’L HÜSNÂ’NIN KEŞFİ  Esma’ül Hüsnayı tam anlamıyla keşfetmek, imkansız denebilecek kadar zordur. “Allah’ın isimlerinin Sırları”, çözebildiğimiz kadarıyla da olsa yapılan işi ve gayreti herkese takdir ettirdi. Her programcı ve sunucu aracılığı ile birçok telelevizyon programlarında konuşuldu. Her okuyup faydasını gören kimsenin eliyle ve diliyle yayıldı; dilden dile, gönülden gönüle ulaştı. Kabul etmeyenlere bile “acaba?” dedirttiğine… Read More »

Allah Rasulünün Şemaili

ALLAH RASULU (Sallellâhu aleyhi ve Sellem)ŞEMAİLİ Hazreti Cabir ibn Semüre’den rivayetle: “Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyh başının önünü ve sakalını şemt ederdi. Onun İçin başını yağladığı zaman görünmezdi. Başı dağınık olduğunda görünürdü. Sakalı sıkça idi. Sakalının kılları bol idi.” Hazreti Cabir onu anlatmaya devam ediyor. Bir kişi dedi ki: “Onun yüzü kılıç gibi idi.” Hayır, bilakis güneş ve ay gibi… Read More »

Peygamberimizin İsim ve Anlamları

ALLAH RASULU (Sallellahu Aleyhi ve Sellem’in) İSİMLERİ VE NİTELİKLERİ Hazreti Cübeyr ibn Mut’im’den rivayetle: ‘Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi şöyle buyurdugunu işittim: “Benim isimlerimden bazıları şunlardır: 1-      Muhammed, 2-      Ahmed, 3-      el-Mâhî ki, Yiice Allah bu isimle küfrü siler. 4-      el-Haşr ki. Yüce Allah bütün insanları mahşerde benim ayağımın üstünde haşredecektir. 5-       el-Akib ki, bunun anlami da… Read More »

Allahın 99 İsmi

Allah, Rahmân (esirgeyen), Rahîm (bağışlayan), Melik (buyrukları tutulan), Kuddûs (noksanlıklardan arınmış), Selâm (yaratıklarını selâmette kılan), Mü’min (inananları güvenlikte kılan), Müheymin (hükmü altına alan), Azîz (ulu, galip), Cebbâr (dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan), Mütekebbir (yegâne büyük), Hâlik (yaratıcı), Bârî (eksiksiz yaratan), Musavvir (her şeye şekil veren), Gaffâr (günahları örtücü, mağfireti bol), Kahhâr (isyankârları kahreden), Vehhâb… Read More »

Salat ve Selam Getirmenin Fazileti

SALAT VE SELAM GETİRMENİN FAZİLETİ Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi şöyle buyurdu: “Kim bana bir kere salat ve selam getirirse, Allah ona on salat ve selam (üzerine rahmet) indirir.” Bir başka hadiste de şöyle buyurur: “Kim benim üzerime bir salat ve selam getirirse, Allah ona on rahmet ikram eder. On tane günahını siler, on tane de… Read More »

Korunma Duası

KORUNMA DUASI Hazreti Ebu Hüreyre (Radıyellah’dan rivayetle. Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Sıkıntı veren imtihandan, bedbahtlıktan (mutsuzluktan), fena şekilde kazaya uğramaktan, düşmana gülünç olmaktan Allah’a sığının.” Sa’d (Radıyellâhu Anh),Allah Rasulü’nden naklen şu duayı anlatır ve beş şeyden Allah’a sığınılması gerektiğini hatırlatırdı: اًللهم آعود بك س البخل٠ وآعود بك بئ الجس٠ وآعود بك آ؛… Read More »

Akşamları Okunacak Dua

AKŞAMLARI OKUNACAK DUA Abdullah ibn Mesud rivayetle: ‘Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyh akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseynâ ve emsel mülkü İillâh. Vel hamdü İillâh Lâ İlâhe illellâh. Vahdehû İâ şerîke lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir. Allâhümme es’elüke hayra hâzihil leyleti ve eûzü bike min şerri hâzihil leyleti ve şerri… Read More »

Cihadla İlgili Hadisler

CİHADLA İLGİLİ HADİSLER Allah Rasulü Ümmü Haram’ın yanına (evine) girip uyudu. Sonra gülerek uyandı. Ümmü Haram sordu: Ey Allah Rasulü’ Niçin güldünüz? Allah Rasulü şöyle buyurdu: Bana ümmetimden insanlar gösterildi. Allah yolunda savaşmak için denizlere açılıyorlar. Krallar gibi bir durumdalar. Hazreti Ümmü Haram’dan rivayetle, Benim de onlar gibi olmama dua buyur dedi dedi. Allah Rasulü… Read More »