Orucu Bozan Şeyler

By | 12 Mayıs 2015

orucu-bozan-seyler    1) Kasden yiyip-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi, oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar.
2) Oruçlu olduğunu bildiği halde, hataen yiyip-içen, abdest alırken midesine su kaçıran kimsenin orucu bozulur.
3) Dişlerin arasından çıkan kan, çok olur da boğaza giderse oruç bozulur. Dişlerin arasından çıkan kan tükürükle karışıp boğaza gidecek olursa, çoğunluğu kan olur da tadı duyulur bir halde veya kanla tükürük eşit olursa yutulduğu zaman oruç bozulur.
4) Gözyaşı ve ter ağıza gider ve tuzluluğu bütün ağız içinde hissedilecek kadar fazla olup da oruç hatırda iken yutulacak olursa oruç bozulur.
5) Dişe ilaç olarak konulan bir nesnenin, meselâ karanfilin yutulması orucu
bozar
6) Oruçlu olduğu hatınndayken, renk veren bir ipliği çiğneyip tükürüğünü yutan kimsenin orucu bozulur.
7) Dişlerin arasında kalan yemek artığı nohuttan büyük olur da yutulursa oruç bozulur.
Nohuttan küçük olmasına rağmen, ağızdan çıkarılıp sonra yenirse oruç yine bozulur.
8) Buğday ve susam tanesi gibi küçük şeyler, hariçten alınıp yutulduklarm- da oruç bozulur.
9) Kendiliğinden gelen ağız dolususundan az kusuntu, içeriye döndürülürse, İmam Muhammed’e göre oruç bozulur. Ağız dolusu kusuntu, kendiliğinden içeriye dönse, İmam Ebu Yusuf a göre oruç bozulur. Ağız dolusu olan kusuntunun, tamamen veya kısmen geri döndürülmesi ise, ittifakla orucu bozar.
10) Kasten istifra edilir de ağız dolusu kusuntu gelirse, oruç ittifakla bozulur. Ağız dolusundan az olup da kendiliğinden dönen kusuntu da, İmam Muhammed’e göre orucu bozar. Ağız dolusundan az olsa da, bu kusuntunun kasten içeriye çevrilmesi. İmam Muhammed’e göre de, İmam Ebu Yusuftan yapılan bir rivayete göre de orucu bozar.
11) El ile inzal neticesinde oruç bozulur. Yine, bir kadın kocasını öpse ve kendinde bir ıslaklık meydana gelse oruç bozulur. Kadın, bu öpme sonunda kendinde bir ıslaklık hissetmese dahi lezzet almışsa, -İmam Ebu Yusuf a göre- yine oruç bozulur.
12) Şırınga yapılması, buruna ilaç akıtılması, kulağa yağ damlatılması orucu bozar.
13) Su ve yağ ile ıslanmış bir parmağın, ön veya arka tarafa sokulması, -orucun hatırlanması halinde- orucu bozar.
14) Baştaki veya karındaki bir yaraya konulup yaranın ıslaklığı ile dimağa veya ileriye gidip gitmediğinden şüphe edilen sıvı bir ilaç, İmam-ı Azam’a göre orucu bozar.